YKK® Zipper Size #8 & Open-End | zipper & thread


#8 AquaGuard®-Vislon® Separating (4"~36")

YKK

#8 AquaGuard®-Vislon® Separating (4"~36")

$ 11.30

1 Color

#8 Separating Coil (4"~36")

YKK

#8 Separating Coil (4"~36")

$ 4.05

1 Color

#8 Separating Vislon® (4"~36")

YKK

#8 Separating Vislon® (4"~36")

$ 2.62

6 Colors

#8 Separating Metaluxe® Brass (4"~36")

YKK

#8 Separating Metaluxe® Brass (4"~36")

$ 7.70

Black Only

#8 Separating Metaluxe® Antique-Nickel (4"~36")

YKK

#8 Separating Metaluxe® Antique-Nickel (4"~36")

$ 8.47

Black Only

#8 Separating Metaluxe® Nickel (4"~36")

YKK

#8 Separating Metaluxe® Nickel (4"~36")

$ 7.70

Black Only

#8 Separating Metaluxe® Antique-Brass (4"~36")

YKK

#8 Separating Metaluxe® Antique-Brass (4"~36")

$ 7.67

Black Only

Sort by